วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ไบโอม

ไบโอม (Biomes)    
          ไบโอม (Biomes) หรือ ชีวนิเวศ คือระบบนิเวศใดๆ ก็ตามที่มีองค์ประกอบของปัจจัยทางกายภาพเช่นอุณหภูมิ ความชื้น และปัจจัยทางชีวภาพ เช่น พืชและสัตว์ ที่คล้ายคลึงกันกระจายอยู่ในเขตภูมิศาสตร์ต่างๆ
   
          ประเภทของไบโอม แบ่งได้ 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ
              1 ไบโอมบนบก
              2 ไบโอมในน้ำ
ไบโอมบนบก แบ่งออกเป็น 7 ประเภท  ได้แก่
            1 ไบโอมป่าดิบชื้น
            2 ไบโอมป่าผลัดใบในเขตอบอุ่น
            3 ไบโอมป่าสน
            4 ไบโอมทุ่งหญ้าเขตอบอุ่ม
            5 ไบโอมสะวันนา
            6 ไบโอมทะเลหราย
            7 ไบโอมทุนดรา
ไบโอมในน้ำ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
            1 ไบโอมน้ำจืด
            2 ไบโอมน้ำเค็ม
            3 ไบโอมน้ำกร่อย

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น